top of page

Dante Aligherie: PARADISO

Bijgewerkt op: 27 feb. 2021

Als je de hemel wilt beschrijven en uitbeelden ontkom je er niet aan om aandacht te geven schenken aan het hele aspect van het hiernamaals om duidelijk te maken over welk gebied je het precies wil hebben. Het hiernamaals is de plaats waar de ziel heen gaat als je overleden bent. Ideeën hierover verschillen per volk en tijd en zijn aan verandering onderhevig. Religie, geloof, mystiek, esoterie zijn de gebieden die zich met het hiernamaals bezig houden. 

Er is een wisselwerking van krachten tussen het leven op aarde en het hiernamaals. De manier van leven van de mens hier op aarde heeft invloed op hiernamaals en de krachten uit het hiernamaals hebben invloed op ons. 

Er zijn verschillende manieren om invloed te hebben op het hiernamaals. Buiten de zichtbare wereld om kan je je concentreren op de overleden om ze te helpen en om hulp van te krijgen. Daarnaast kan je je leven zo inrichten dat je invloed hebt op de plaats die je in het hiernamaals toe gaat komen als je overleden bent.

Het hiernamaals is zoals ik al zei veranderlijk. Voor het tweede schilderij ben ik uitgegaan van het invloedrijke boek ‘De Goddelijke Komedie’ van Dante Alighieri dat hij in 1300 situeert. Op zoek naar zijn jeugdliefde: Beatrice, aan de hand van gids Vergilius maakt hij een pelgrimstocht door de hel, de louteringsberg of vagevuur en de hemel. Het gaat hier om een Rooms Katholieke zienswijze. 

Naast de hel, het vagevuur en de hemel is er ook nog het limbo te onderscheiden tenminste tot 2007 toen is dat gedeelte in het hiernamaals is opgeheven.

Vele denkers, schrijvers, musici en kunstenaars zijn en worden geïnspireerd door de Goddelijke Komedie. Dante beschrijft in een lang gedicht, op geniale wijze, zeer precies wat hij meemaakt en wie hij tegenkomt tijdens zijn pelgrimstocht.  

Het beeld wat Dante schets is niet terug te vinden in Bijbel. De Rooms Katholieke kerk heeft steunt op twee pijlers, de bijbel en de traditie. Het oude testament is een voorbode op het nieuwe testament en wordt ook op dusdanige manier geïnterpreteerd. De traditie zijn de ideeën die in de geschiedenis maar ook vandaag de dag bijdrage tot een beter begrip van de Bijbel. Dat kunnen meer uitgewerkte passages van de bijbel zijn maar ook nieuwe ideeën over het hiernamaals en richtlijnen hoe je het leven hier op aarde kan verbeteren. Maar ook hele nieuwe ideeën komen hieruit voort die niet in de Bijbel beschreven worden zoals het vagevuur en het limbo.

Dante beschrijft zeer precies wat je moet doen om in de hel te komen, wat de mogelijkheden zijn van het vagevuur en de gelukzaligheid van de hemel. Duidelijk moet zijn dat hoe je je leven ook inricht God uiteindelijk beslist waar je terecht komt in het hiernamaals. God heeft radicaal andere maatstaven dan de mens.

Voor het tweede schilderij 'Paradiso' in de serie Der Himmel on Earth heb ik op de muur in mijn project ruimte twee horizontale lijnen gespannen zodat de muur in drie gelijke delen is verdeeld.

Naar aanleiding van de Goddelijke Komedie en de tekeningen die daarbij later gemaakt zijn door Gustave Dore en William Blake heb ik de hel, het vagevuur en de hemel ingedeeld. Daarnaast zijn er vele schema's te vinden van de drieëndertig ringen die Dante steeds doorloopt. 

Van belang waren ook de tekening van de visioenen van Hildegard von Bingen net zoals bij het eerste kunstwerk wat ik heb gemaakt voor deze serie. Omdat Dante vele personen tegenkomt die hij gekend heeft heb ook ik twee personen toegevoegd die ik ken. Conti mijn overleden vrouw heb ik in het vagevuur geplaatst omdat het een goed mens was maar niet zonde vrij. Het geschilderden portret van Julie is een voorbode haar portret voor het uitbeelden van van het vagevuur. En Lien een jonge vrouw die nu tijdens haar leven zichzelf in de hel situeert omdat zij zonder hoop in een uitzichtloze zwarte depressie leeft, haar heb ik in de hel geplaatst. 



Studiemuur met werk van Gustave Dore en William Blake.
Foto's van Conti Hermenet en Lien, schilderijen van H. von Bingen en Julie Schulting



Verschillende voorstudies van het hemel deel van PARADISO


📷

Naar aanleiding van de duidelijk indeling van Dante heeft mijn tweede kunstwerk ook drie niveaus. Omdat ik niet perse in de hel en het vagevuur maar vooral in de hemel ben geïnteresseerd gaat daar ook de meeste aandacht naar toe in tegenstelling tot de meeste kunstenaars die vooral in de hel zijn geïnteresseerd. Daarnaast is er plaats voor het Limbo maar daarover later meer.

Het schilderij wat de hemel verbeeld is een vierkant, een 8ste slag gekanteld zoals de Boogie Woogie van Mondriaan, maar vooral als het goudkleurige vierkant op het derde visioen van von Bingen waarmee het goddelijk vertegenwoordigd wordt. (7 lagen haaks op elkaar geschilderde lagen Decor Gold op acrylbasis)

In het vierkant staan 9 elkaar opvolgende ringen, gebaseerd op de indeling van het tweede visioen van de engelen van von Bingen maar ook gedetailleerd op de indeling van Dante van de hemel, de planeetsferen. 

Buitenste ring is de Kristallijn sfeer (drie lagen acryl medium bestrooit met sliver flakes, beide van Talens Amsterdam) daarna de,

Sfeer van de vaste sterren, de zodiac ( drie lagen acrylverf , zilver Winston & Newton met zilveren sterretjes Party the Factory)

Sfeer van Saturnus  (olieverf, Ultramarijn Licht en Zink wit, Rembrandt)

Sfeer van Jupiter ( olieverf, Kobalt violet en Zink wit, Rembrandt)

Sfeer van Mars ( olieverf, Cadmium Rood middel en Zink wit, Rembrandt)

Sfeer van de Zon (olieverf, Permanent Orange en Zink wit, Rembrandt)

Sfeer van Venus ( olieverf, Emerald groen en Zink wit, Rembrandt)

Sfeer van Mercurius (olieverf, Cadmium geel middel en Zink wit, Rembrandt)

Sfeer van de Maan (olieverf Koningsblauw, Zink wit en Licht Goud Rembrandt, met verschillende maten wiebel oogjes)



Hildegard von Bingen. Scivias I, 6. De engelenkoren




Studie van engelenkoren


Over deze ringen liggen drie kronkelende slangen gebaseerd op de ets van Escher: Ringslangen. De slangen zijn toegevoegd omdat godsschepping de mogelijkheid van de vrije wil impliceert, zelfs in het paradijs kan de mens zich tegen god keren, en doet dat ook. Het kwaad is onderdeel van het goede en van Godsopenbaring, in de hemel is het kwaad vertegenwoordigd 

op de slangen staat in het Latijns:

links

'Memento Mori'

Gedenk je sterfelijkheid, 

midden

'Nosce te ipsum'

Ken uzelf, naar Cicero, gebaseerd op de Griekse spreuk γνῶθι σεαυτόν (gnothi seanto), gegrift op de tempel van Apollo in Delphi

rechts

'Magna res libertas' 

De belangrijkste zaak is vrijheid

In het midden van het schilderij is een witte cirkel, met dots parelblauw 220 waar von Bingen de laatste engel plaats: de mens. Het hoofd van het Christusbeeld wat voor het schilderij is geplaatst komt precies in het midden om de schepping ter volmaken.

Het portret is van Kristina Pimenova (12-07-2005 Moskou) volgens sommige media het mooist meisje van de wereld, precies daarom heb ik haar gekozen als engel, op het portret is ze 13 jaar oud






De twee portreten in de cirkels daaronder vertegenwoordigen het vagevuur. Julie Schulting heeft model gestaan voor de portreten. De sombere harde blik vertegenwoordigd de zeer lastige positie van de zielen in het vagevuur maar wel met de hoop op verbetering maar onwetend zijn over de duur en de nabije toekomst.

Het rechter portret is onderste boven geplaatst om de voor ons mensen willekeur van de straf en het onbestendige van de weg te benadrukken. (olieverf en acrylverf op paneel, 2 x 80cm doorsnede)

Het linker portret heeft de vlekken die op de ziel zijn gebrand door de zonden hier zichtbaar op het gezicht.



De hel is in mijn project Der Himmel on Earth alleen van belang als referentiekader, om de hemel in het hiernamaals beter te begrijpen. De hel is hier uitgebeeld met verschillende aan elkaar vastzittende, zwart fluweel cirkels. Verstoten van al het licht en de hoop. 


Dan hebben we de twee witte ovalen die het limbo of voorgeborchte uitbeelden.

De gesloten ovaal vlak boven de hel stelt het limbus puerorum voor, speciaal voor kinderen die voor hun overlijden nog niet gedoopt konden worden. De ongedoopte kinderen blijven daar in natuurlijk gelukzaligheid maar niet ten overstaan van god.

De open ovaal stelt het limbus patrorum voor. Hoe kunnen 'goede' mensen, zoals aartsvaders die leefde voor Christus en dus niet gedoopt waren worden opgevangen? Deze mensen worden in het limbo de "wachtkamer van de hemel" gezet die geledigd is doordat Christus is "nederdaling ter helle".

Zielen die nog niet op de hoogte waren van de Christus boodschap en dus ook niet gedoopt zijn, zitten daar nog in wachtend op het eindoordeel.

Dus van het begin der tijden tot de helle gang van Christus was het voorgeborchte gevuld met goede maar ongedoopte zielen. Het voorgeborchte was toen even leeg maar al zeer gauw weer gevuld met goede zielen die nog niet op de hoogte waren van de goede boodschap en dus uiteindelijk stierven zonder gedoopt te zijn tenminste dit werd gedacht tussen 593 en 2007 maar blijkt dus niet zo.

Paus Gregorius de grote (ook van de muziekstijl) heeft in 593 het initiatief genomen voor het invoeren van het vagevuur en het limbo of voorgeborchte te introduceren om niemand uit te sluiten van God heerlijkheid. In 2007 heeft paus Benedictus XVI het limbo afgeschaft wat in dit geval betekent dat hij bevestigd heeft dat het Limbo nooit bestaan heeft en iedereen die buiten zijn schuld niet gedoopte kans maakt op God barmhartigheid.

Opmerkingen


bottom of page