top of page
Anker 1
Anker 2
Anker 3
Gouden Vierkant

In het grote artistieke onderzoeksproject ‘Der Himmel on Earth’ zijn we toe aan het 4de deelproject; ‘Gouden Vierkant’. 2021. We onderzoeken de visioenen van Hildegard von Bingen (1098- 1179), De Goddelijke komedie van Dante Alighieri (1265-1321) en het gedachtengoed van Henoch (1120-1485 vanaf Adam gerekend). En nu jouw ervaring.

 

 

Het principe van ‘Gouden Vierkant’ is eenvoudig.

 

Voor je ligt een gouden vierkant dat de gehele hemel voorstelt.

 

Kun je aangeven wat jij van de hemel ervaart? In het geval dat je vindt dat jij niet de gehele hemel ervaart kunt je delen van HetGouden Vierkant (in de vorm van een goud kleurig karton) afdekken met wit papier, er is hierin een grote vrijheid. 

 

Het verwachte resultaat wordt een abstract kunstwerk bestaande uit 10 tallen gouden vierkanten die meer of minder zijn afgedekt. Jouw gouden vierkant draagt bij aan het kunstwerk ‘Gouden Vierkant’ en is onderdeel van Der Himmel on Earth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie richtlijnen:

 

De hemel als verblijfplaats van god, het volgende stadium van de ziel of het paradijs.

In veel van de wereldreligies en spirituele filosofieën wordt een vorm van een of meer hemelen erkend. De hemel is een plaats of bestaanssfeer waar God of de goden en engelen verblijven en waar men, of de ziel, na de dood heen kan gaan en die gekarakteriseerd wordt door een aangenaam of gelukkig zijn. Men spreek ook wel over het paradijs. Levenshouding en rituelen kunnen inzicht verschaffen in deze sfeer. De hemel is overal en eeuwig.

 

De hemel als uitdijend sterren landschap

De waarneembare hemel of heelal, is dat gedeelte van het universum dat we kunnen zien of horen. Onderzoek en technologische waarnemingen kunnen leiden tot ontstaanstheorieën van het al, maar veranderen weer na de volgende waarneming.

 

De hemel als persoonlijk ervaring

Daarnaast kunnen we nog onderscheiden de hemelse ervaring, actueel zijn de bijna- doodervaringen. Maar ook de eenheidservaring die je in overweldigende natuur kan hebben, je eigen zijn ervaren als onderdeel van alles. De hemelse, schoonheidservaring die je kan hebben bij het aanschouwen van kunst of luisteren naar muziek. En de overstijgende liefde die je kan ervaren met partners en gelijkgezinde. Vaak zijn dit korte maar diepe ervaringen die lang bijblijven.

Gouden Vierkant

 

Wat zie jij van de hemel?

In het grote artistieke onderzoeksproject ‘Der Himmel on Earth’ zijn we toe aan het 4de deelproject; ‘Gouden Vierkant’. We onderzoeken de visioenen van Hildegard von Bingen (1098- 1179), De Goddelijke komedie van Dante Alighieri (1265-1321) en het gedachtengoed van Henoch (1120-1485 vanaf Adam gerekend). En nu jouw ervaring. 

Zie voor uitgebreide informatie www.sisjosip.nl 

 

Het principe van ‘Gouden Vierkant’ is eenvoudig.

 

Voor je ligt een gouden vierkant dat de gehele hemel voorstelt. 

 

Kun je aangeven wat jij van de hemel ervaart? In het geval dat je vindt dat jij niet de gehele hemel ervaart kunt je delen afdekken, er is hierin een grote vrijheid. In het geval dat je niets van de hemel ervaart kun je alles afdekken

 

Het verwachte resultaat wordt een abstract kunstwerk bestaande uit 10 tallen gouden vierkanten die meer of minder zijn afgedekt. Jouw gouden vierkant draagt bij aan het kunstwerk ‘Gouden Vierkant’ en is onderdeel van Der Himmel on Earth.

Sis Josip 

Drie richtlijnen:

 

De hemel als verblijfplaats van god, het volgende stadium van de ziel of het paradijs.

In veel van de wereldreligies en spirituele filosofieën wordt een vorm van een of meer hemelen erkend. De hemel is een plaats of bestaanssfeer waar God of de goden en engelen verblijven en waar men, of de ziel, na de dood heen kan gaan en die gekarakteriseerd wordt door een aangenaam en gelukkig zijn. Men spreek ook wel over het paradijs. Levenshouding en rituelen kunnen inzicht verschaffen in deze sfeer. De hemel is overal en eeuwig.

 

De hemel als uitdijend sterren landschap

De waarneembare hemel of heelal, is dat gedeelte van het universum dat we kunnen zien of horen. Onderzoek van technologische waarnemingen kunnen leiden tot ontstaanstheorieën van het al, maar veranderen weer na de volgende waarneming.

 

De hemel als persoonlijk ervaring

Daarnaast kunnen we nog onderscheiden de hemelse ervaring, actueel zijn de bijna- doodervaringen. Maar ook de eenheidservaring die je in overweldigende natuur kan hebben, je eigen zijn ervaren als onderdeel van alles. De hemelse, schoonheidservaring die je kan hebben bij het aanschouwen van kunst of luisteren naar muziek.  En de overstijgende liefde die je kan ervaren met partners en gelijkgezinde. Vaak zijn dit korte maar diepe ervaringen die lang bijblijven. 

Het Gouden Vierkant: kunstinstallatie.

 

Naast het onderzoek, van wat wij als individu van de hemel kunnen waarnemen zoals hierboven staat beschreven zijn er nog drie bijzondere omstandigheden die grote invloed hebben gehad op het ontstaan van de kunstinstallatie Het Gouden Vierkant. De tijd die gedeeltelijk is stilgezet door de wereldwijd pandamie waarin ik verschilende beelden heb gehouwen, schilderijen heb gemaakt en rust en inzicht vond. Dat vriendin en model Elizabeth van Sprang 3 maanden bij me woonden. En als derde, wederom Hildegard van Bingen waar ditmaal vooral haar tweede visioen uit het tweede boek over de drie-eenheid centraal stond voor het midden doek.

 

De installatie bestaat uit 5 delen. 

Het midden doek, waar de zilveren cirkel in het gouden vierkant God de vader vertegenwoordigt, het knallende (saffier) rood verbeeld de Heilige geest en de persoon vertegenwoordigt Jezus. Zodat we de Vader, de Zoon en de Heilige Geest verbeelden geïnspireerd op het tweede visioen van Hildegard, uit het tweede boek.

 

Vervolgens zag ik een zeer sereen lichten in dat zelf, van de kleur saffier, de verschijning van een mens, die algeheel zeer aangenaam roodgloeiend voor vlamde. En dat serene licht doorstroomde dat roodgloeiende vuur, en dat roodgloeiende vuur heel dat serene licht, en datzelfde serene licht en datzelfde roodgloeiende vuur de gehele verschijning van diezelfde mens, zich zo een lichtschijnsel in een kracht van mogelijkheid betonend. En wederom hoorde ik datzelfde levende licht tot mij zeggen.  *1

 

  • 1 Scivias Ken de wegen Deel 2 bladzijde 65. Mieke Kock- Rademakers.

 

Er is behoorlijk afgeweken van de ´originele´ boekverluchting, naar aanleiding van bovenstaande tekst van het visioen van Hildegard von Bingen, omdat op deze manier het doordringen van de Heilige geest in de sfeer van God de vader duidelijker wordt uitgebeeld. Ook de mens (Jezus) is anders geïnterpreteerd. Nog meer transseueel dan het orgineel, met sigmata in de handen op de plaats van de tepels, terwijl ik om artistieke reden de blauwe jurk heb veranderd is een blauw blok en blauwe omlijning van de figuur. De zilveren toplaag op de mensfiguur, behalve op de handen en het gezicht duidt op de verbondenheid en doordrongenheid met god van de mens. De 198 gouden vierkante spiegeltjes verbeelden het zeer beperkte zicht wat u en ik als individu hebben van de hemel hebben, wat blijkt uit het onderzoek zoals hierboven wordt geschreven. De zilveren lijnen verbinden als ´beekjes van kracht´ *2. het individu en zijn beeld van de hemel. De grotere goudkleurige spiegel betrekt, met enige inspanning, u als toeschouwer en als deelnemer aan dit kosmische spel.

 

*2 Dr Kitty Bouwman, Zicht op Hildegard blz 61

 

Links van het midden doek een vrouwenportret met 4 ramskoppen (god van de oorsprong) op de donkere achtergrond en rechts vrouwenportret met twee gouden pijlen (dualistische richting) op een rode achtergrond. Zei zijn de mededelers van de geheimen maar ook de krachten die het zicht op de heiligheid vertroebelen

Voor de twee portretten staan twee beelden op sokkels die de wachters

Ik onthoud me van verdere  uitleg van het kunstwerk omdat het op intuïtieve manier is ontstaan en dus niet met het intellect is te beschouwen en te interpreteren
 

Der Himmel on Earth.

 

Hildegard van Bingen, Dante Alighieri, Henoch en nu in het vierde jaar de deelnemers aan het Gouden Vierkant

bladgoud-2375-KT.jpg
Gif Henoch laatste versie (4).gif
Jonne Verhoog
Jonne Verhoog is de persoonlijk assistent van Sis Josip tijdens Der Himmel on Earth en naast algemenen steun, verantwoordelijk voor 'The look and the feel' van het project. Naast het ontwerpen van het logo verzorgt Jonne ook de website en de verslaglegging van de projecten. Daarnaast maakt Jonne ook GIFjes ter promotie zoals hieronder

bottom of page