top of page
Hildengard von Bingen
Der Himmel on Earth is een samenwerking met vele kunstenaars en denkers. In de eerste periode staat Hildegard von Bingen (2018) centraal met name haar mogelijkheid om in de hemel te kijken doormiddel van visioenen 
Voor het tweede jaar (2019) heeft de Goddelijk komedie van Dante Alighieri vele inzichten gegeven. In 2020 heeft Henoch weer een hele andere kant van de hemel belicht. Terwijl in 2021 u centraal staat met u kijk op de hemel

Henoch wordt maar een paar keer genoemd in de Bijbel. Als zoon van Kaïn, hoe oud hij wordt, in een namenregister en in Genesis 25.24 “Henoch wandelt met God, en dan is hij niet meer, want God heeft hem weggenomen.” (Naardense Bijbel), voor het Christendom een kleine verwijzing maar in de Joodse en Ethiopische mystiek is Henoch een belangrijke figuur die door verscheidene hemel-reizen uiteindelijk de naaste van God wordt wat weer als een voor verwijzing naar Jezus wordt gezien.

HENOCH

CONTI HERMENET 
Enkele bladzijde uit het boek over Henoch van Conti Hermenet

DANTE ALIGHIERI, GUSTAVE DORE & WILLIAM BLAKE

Dante  Alighieri (Florence, 1265,  Ravenna1321) was een Italiaanse dichterschrijvermoraalfilosoof en kortstondig politicus. Zijn voornaamste werk staat bekend als La divina commedia (De goddelijke komedie). Het is een gedicht in drie delen over een reis door het hiernamaals, van de Hel (Inferno), door het Vagevuur (Purgatorio) naar het Paradijs (Paradiso) 

De goddelijke komedie (La Divina Commedia) is een epos geschreven in het eerste kwart van de 14e eeuw. Het behoort tot de meest erkende meesterwerken van de westerse literaturen tot de grootste culturele prestaties van de middeleeuwen. Dante beschrijft in de Komedie zijn imaginaire reis door de drie rijken van het hiernamaals: hellouteringsberg en hemel. Een reis is het ook voor de lezer. Laat je meevoeren vanaf het beginpunt in het donkere woud tot aan het ‘hoge licht’van het Paradijs. Dante maakt de reis niet alleen, hij wordt tot de hemelpoort vergezeld door dichter Vergilius, daarna wordt hij opgevangen en begeleid door Beatrice.

Gustave Doré (Straatsburg1832 – Parijs1883) publiceerde zijn eerste geïllustreerde verhaal op zijn vijftiende. Hij werd een boekillustrator in Parijs, waar hij onder andere de werken van RabelaisBalzac en Dante van tekeningen voorzag. In 1853 werd hij gevraagd om de werken van Lord Byron te illustreren. Dit werd gevolgd door ander werk voor Britse uitgevers, waaronder een nieuwe geïllustreerde Engelse bijbel. Hij illustreerde ook een grote uitgave van The Raven van Edgar Allan Poe.

William Blake (Londen1757 – 1827) was een Engels schrijverdichtertekenaarschilder en graveur.Blake groeide op in een middenstandsgezin in Londen. Zijn vader James was van Ierse afkomst en heette eigenlijk O'Neill. De jonge William was een obstinate jongen; hij ging niet naar school en ontving zijn opleiding grotendeels van zijn moeder. Hij las alles wat los en vast zat, waaronder ShakespeareMiltonBen Jonson en de Bijbel en deed ook de nodige kennis op van Frans, Italiaans, Latijn, Grieks en Hebreeuws. Al spoedig werd zijn artistieke talent herkend en aangemoedigd. Ook bleek hij een mystieke inslag te hebben en zag visioenen, waardoor hij zich in zijn latere leven ook zou laten leiden.

info ao. wikipedia

Werken van William Blake en Gustave Doré als illustratie van de Goddelijke Komedie. Canto verwijst naar het vers. 

HILDENGARD VON BINGEN

Hildegard van Bingen (1098Rupertsberg, bij Bingen, 17 september 1179), bijgenaamd "de Sibille van de Rijn", was een Duitse benedictijnse abdis en geldt als eerste vertegenwoordigster van de Duitse middeleeuwse mystiek. Zij was onder meer actief op het gebied van religie, kosmologie, wetenschappen, filosofie, compositie en muziekbeoefening, poëzie, plantkunde en linguïstiek. Zij was de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek die bij naam bekend is. Daarnaast ontving zij haar hele leven visioenen die in het Latijn werden opgeschreven en daarna verbeeld, zoals hieronder te zien is

Op 10 mei 2012 verklaarde paus Benedictus XVI haar heilig en op 7 oktober 2012 werd haar de eretitel van kerklerares verleend.

bottom of page