top of page

Hildegarde von Bingen: DE ZUIL VAN HET GOEDE

Bijgewerkt op: 27 feb. 2021

De Zuil van het Goede is het eerste kunstwerk dat Sis Josip maakt voor Der Himmel on Earth. (Maart 2018)

Hildegard von Bingen ziet in een visioen een gebouw. Aan de westhoek van het gebouw ziet ze een mysterieuze, maar uiterst sterke, donkerrode zuil. Deze was zodanig in de hoek van de muur ingebouwd dat zij zowel van de binnen - als van de buitenkant zichtbaar was. Deze zuil was zo omvangrijk dat de hoogte en de breedte niet te overzien waren, maar wel de mooie symmetrie ervan. Aan de buitenkant zaten drie staalkleurige randen, van boven tot onder zo scherp als een zwaard.

De zuil is mysterieus, omdat God zo wonderbaarlijk is en onbegrensd, zo vol geheimen dat Hij niet door kennis of op een zintuiglijke manier kan worden ervaren, en Hij is zo sterk dat al jouw kracht door Hem gestuurd wordt en zich niets met Zijn kracht laat vergelijken.

De donkerrode kleur van de zuil verwijst naar de dood van zijn enige zoon, die zijn purperrode bloed voor de verlossing van de mens vergoot (...)

En dat er één rand op het zuiden is gericht, waar veel droog stro ligt, dat door hem is afgesneden en verstrooid, betekent: de zeer rechtvaardige God van de Drievuldigheid snijdt in het Christenvolk alle dorheid van de tegenstand en het tegenspreken weg en ook de verwerping van het ware katholieke geloof, die Hij ontmoet, tot zijn grote ontsteltenis, en verbrandt ze als als hooi, dat - van het eetbare koren gescheiden - vertrapt wordt en in het vuur verbrandt. (...)

En een rand richt zich naar het noordwesten: daar dwarrelt een massa veren naar beneden die door hem zijn uitgerukt, omdat de Godheid de trotse pronkzucht van het Joodse volk, dat zeer hoogmoedig met trots gemoed voortgaat, teneerslaat, als het zich op eigen macht laat voorstaan en niet Gods recht laat wedervaren. Zo gedroegen zich de Farizeeërs, die probeerden hoog ten hemel te stijgen, vertrouwd op eigen kunnen en bouwend op zichzelf, maar die volgens het rechtvaardige oordeel van God wegens het afwijken van hun manier van doen, verscheurd werden en ten gevolge van dit aanmatigend gedrag ten val kwamen (...)

De middelste echter is op het westen gericht, waar vele door hem afgezaagde vermolmde houtresten liggen. Want de Drievoudigeheid snijdt de goddeloze en duivelse scheuring van het heidense volk dat zich ten aanzien van het ware geloof in staat van ontrouw bevindt, af:immers zoals vermolmd hout vies en nutteloos is, zo ook is dit volk afgesneden van de vreugde van het leven en verworpen (...)


Vertaling uit Scivias Ken de Wegen III, Het zevende visioen, door Hans Wilbrink uit zijn boek Ootmoed.

Deelnemers van de paneldiscussie op 10 Maart 2018 bekijken de Zuil van het Goede


Zaterdag 10 maart 2018 Interactieve paneldiscussie.

Van 19:30 tot 21:30 uur is er een paneldiscussie over het analyseren van hemelse visioenen: hoe zijn hemelse visioenen uit andere tijden te interpreteren en te gebruiken als uitgangspunt voor het maken van eigentijdse kunstwerken? Hoe kan de overtuigende zeggingskracht van het werk van Hildegard von Bingen geactualiseerd worden en opnieuw betekenis krijgen?

Deelnemers aan het panel: Dr Hans Wilbrink, schrijver van het boek: Leven en werk van Hildegard van Bingen

en redacteur van de Nederlandse Hildegard von Bingen website. Broeder Marie Thomas, lid van de kloosterorde Broeders van Sint Jan,

organisator Hildegard von Bingen Festival Utrecht. Frank Tuinstra, kenner van westerse mysterie tradities en van Chinese geneeskunst. Sis Josip, kunstenaar en initiator van het kunst-en onderzoeksproject: Der Himmel on Earth. De paneldiscussie wordt geleid door Joost Happel, voormalig bestuurder ouderenzorg en de Jacobus van Meerdere Kerk in Den HaagComments


bottom of page